2018-2019 Yılı Eğitim-Öğretim Desteği Açıklama

2018-2019 Yılı Eğitim-Öğretim Desteği Açıklama

 • Başvurular 16 Ağustos – 6 Eylül Tarihleri arasında kayıtlı olduğu okuldan e okul sisteminden yapılacaktır
 • Anasınıfı öğrencileri 48-66 ay arasında(17 Mart 2013-17 Eylül 2014 tarihleri ve arasında)olanlar başvuru yapabilir
 • 1.sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olanlar başvuru yapabilir.
 • 8. Sınıftan mezun olup, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, mezun oldukları ortaokuldan başvuru yapacaktır.
 • 2017-2018 yılında sınıf tekrarı yapanlar destek başvurusunda bulunamıyor. 
 • Hazırlanan belgelerin asılları okullarda kalıp, arşiv yönetmeliği usullerine göre saklanacak.
 • Destek hakkı olan(ara sınıf)ve bu yıl yeni destek hakkı kazanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka okula nakil olmaları halinde, destek hakları sona erer. 
 • Destek hakkın kazanan öğrenciler, kazandığı okulda kayıtlı değil ise 17-21 Eylül tarihlerinde destek hakkı kazandığı okula kaydını-naklini yaptırması gerekir. 
 • Ücretsiz öğrenciler ile kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve daha fazlası burs kazanan öğrenciler destekten yararlanamayacaktır.
 • 2016-2017 ile 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında, öğrencinin ulusal-uluslar arası ve il düzeyinde yapılan yarışmalardaki birinci, ikinci ve üçüncü olduklarına dair belgeyi il milli eğitim, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca düzenlenen onaylı belge okula teslim edilecektir.
 • Ailede çalışan anne ve babanın(veli/vasinin)2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birine ait(kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil)toplam gelirini gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı belge okula teslim edilecektir. 
 • Gelir beyan etmeyecek anne, baba ise ilgili resmi kurumlarından 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi SGK’dan ve vergi mükellefi olmadığına dair belge ise Vergi Dairesinden alınarak okula teslim edilecektir. 
 • Üniversitede kardeşi olanlar onaylı öğrenci belgesini, bu yıl üniversiteyi kazananlar ise kazandı belgesini okula teslim edilecektir. 
 • Belirtilen aylar için(Mayıs, Haziran, Temmuz)bordrosu alınamayan kişiler için, 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır.
 • Gelir belgesi beyan taahhütnamesi, okulda doldurularak teslim alınacaktır. 
 • Anne ve baba resmi olarak ayrı ise, öğrencinin vasisi kim ise bunu gösterir belge okula teslim edilecektir.
 • Ayrıca anne, baba, kardeş yada öğrencinin %50 ve daha üzeri engelli olanlar için hastaneden alınacak rapor okula teslim edilecektir. 
 • Destek için tercih etmeye hak kazanan öğrenciler 7-14 Eylül tarihleri arasında okulumuzu tercih edecektir.