_

Anaokulu Zümresi

_

Eğitimin ilk adımlarının sevgi, saygı, hoşgörü ve güven ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak 29 yıllık tecrübemizi sevgili öğrencilerimiz ile paylaşmaktayız. Eğitimde doğru hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda topluma yararlı bireyler kazandırmak şüphesiz biz eğitimcileri en birinci görevlerindendir. Eğitim anlayışımızda her çocuk özeldir ve tektir, öğrencilerimizin istek ve inançları bizim için daima önemlidir. Yalnızca ders çalışarak bir çocuğun gelişiminin yeterli olamayacağından hareketle bütüncül eğitimi esas almaktayız Bu sebeple okulumuzda, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine destek olurken aynı zamanda fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin bütün halinde yaş gruplarına uygun hale getirerek değerlendirme sağlamaktayız. Fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, akıl oyunları, sportif oyun saati ve robotik kodlama gibi birçok alanda eğitim vererek öğrencimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.

 

Öğrencilerimizce laboratuvar ekipmanlarının tanınmasına ve güvenli kullanım ilkelerinin öğretilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, sorun tespit etme, o soruna ilişkin disiplinli deney yapma ve sonuçları gözlemleme aşamalarını dikkatle takip ediliyor. Üretim alanlarında ise öğrencinin hayal gücünün gelişmesi ve kendisini özgürce ifade etmesi amaçlanıyor.

Laboratuvar ve atölyelerimiz ayrıca öğrenci kulüpleri ve yarışmalar için de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

_

Anaokulu Zümresinin Temel Amaçları

_
  • Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış açık hava alanlarımızla öğrencimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.
  • 36- 72 ay çağında olan öğrenciler kabul edilmektedir.
  • Sosyal ve klüp çalışmalarına önem veriyor, öğrencimizin fiziksel gelişimine katkı sağlayacak etkinlik ve aktiviteler düzenliyoruz.
  • Diyetisyenler tarafından düzenlenen menüler, kadrolu aşçılarımız tarafından hazırlanıp öğrencilerimize servis edilmektedir.
  • Uyguladığımız GEMS etkinliği ile; bağımsız, öğrenebilen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
  • Öğrencilerimize Rehberlik ve Psikolojik Danışman Hizmetleri ile gelişim sürecinde birebir takip sağlayarak yardımcı oluyoruz.
  • A2 seviyesinde dinleme-konuşma-okuma ve yazma becerilerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen ve yabancı dil özgüvenini kazanmış öğrenciler yetiştirebilmeyi hedeflemekteyiz.
  • El aldığımız STEM etkinliği ile; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getirip; soru soran, yaratıcı düşünce ile çözümler üreten, çözümleri ürünlere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.