_

İlkokul ve Ortaokul Rehberlik

_

Öğrencilerimizin akademik ve eğitsel başarısını, bireysel kazanımlar doğrultusunda geliştirme ve bu yönde doğabilecek problemler ile baş edebilme becerisini kazanmalarını sağlıyoruz. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerimize yön veriyoruz. Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfettiği keşif sürecinden sonra deneme sınavları ile ölçüm yapıyor, ölçüm sonuçlarına göre değerlendirme yapıyoruz. Yalnızca ders çalışarak bir çocuğun gelişiminin yeterli olamayacağından hareketle bütüncül eğitimi esas almaktayız. Bu sebeple okulumuzda, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine destek oluyoruz. Öğrencilerimizin ahlaki gelişimine katkıda bulunuyor aynı zamanda hedef belirlemelerine, belirledikleri hedefler doğrultusunda harekete geçmelerini sağlıyoruz. 5,6,7,8. Sınıflarda öğrencilerimize verdiğimiz eğitim sayesinde, etüt merkezlerine ya da kurslara ihtiyaç duymadan güven içerisinde liseye giriş sınavlarına hazırlamaktayız.

_

Hedef ve Amaçlar

_
  • İlkokulda öğrencilerimizin tutum, davranış ve beceri gelişimi her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alıyoruz.
  • Öğrencilerimizin okur – yazar bireyler olmaları ve mezun olana kadar daha çok okuyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
  • Tüm öğrencilerimiz okudukları eserlerin toplam sayfa sayılarına göre “Kitap Kurdu Diploması” alırlar.
  • Öğrencilerimiz İngilizcenin yanında ikinci bir dil olarak Almancayı da öğrenmektedir.
  • Bireysel öğrenci görüşmeleri ile öğrencimizin eğitim hayatındaki ve yaşamındaki değişkenleri takip edip onlara destek oluyoruz.
  • Öğrencilerimizin karşılıklı empati, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma değerlerinin hakim olduğu okul hayatı sürdürebilmelerini sağlıyoruz.