_

Bilişim Teknolojileri Zümresi

_

21. yüzyılda bilgi, iletişim ve teknoloji arasındaki bağ yadsınamaz. Bilişim teknolojileri neredeyse okuma yazma becerisi kadar gündelik hayatta da büyük bir yere sahiptir. Bilişim teknolojileri dersleriyle öğrencilerimiz donanım, yazılım ve dijital okuryazarlık   alanlarında eğitimler alır. Böylece hem mevcut teknolojileri kullanma hem de yeni gelecek teknolojilere uyum sağlama konularında temel yeteneğe sahip olurlar. Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri alanında üretebilen ve kendini durmadan geliştirebilen bireyler olmalarını önemsemekteyiz. 

_

Bilişim Teknolojileri Zümresinin Temel Amaçları

_
 • Alan terminolojisini öğrenir.
 • Temel Bilgisayar donanımlarını tanır.
 • Microsoft Office programlarını kullanır.
 • İnterneti ve temel kullanım alanlarını bilir. Güvenli kullanım sağlar.
 • Dijital dünyanın etik değerlerini bilir.
 • Temel kodlama prensiplerini bilir.
 • Eğitim robotları aracılığıyla bilgisayarın matematiğini öğrenir.
 • Çevrimiçi kullanılan programlar hakkında bilgi sahibidir.
 • Bilişim teknolojilerini bir araç olarak görüp etik amaçlar doğrultusunda kullanmayı öğrenir.
 • Laboratuvar dersleri sayesinde deneyerek öğrenir.
 • Bilişim teknolojileri alanında bir projeyi yürütebilir.
 • Bilişim teknolojilerinde bilgi edinme ve araştırma yapabilme metotlarını bilir.
 • Teknolojik gelişimlere özgüvenle yaklaşıp gelişmeleri hayatını kolaylaştırmak için kullanmayı bilir.