_

Dil Bilimleri Zümresi

_

Dil eğitimi öğrencinin dünyayı algılama ve ufkunu genişletme eğitiminin kilit noktasıdır. Kişinin hoşgörü, kültürleri tanıma, dünya vatandaşlığı ve kendini ifade edebilme yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmesi İngilizce zümresinin gözetiminde gerçekleşir. Sosyal bilimler ve fen bilimlerinde öğrenilenlerin dünya ile uyumlu olup olmadığını öğrencinin bizzat araştırabilmesine fırsat sağlarız.

 
_

Dil Bilimleri Zümresinin Temel Amaçları

_

Öğrencilerimiz, İngilizce Zümresinin çalışmalarıyla aşağıda sayılan hasletlere sahip olurlar.

 • Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, istişare eden ve anlaşabilen bireyler haline gelir.
 • Öğrencilerimizin müfredat programımızda, dinleme, karşılıklı konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört dil becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
 • İngilizce zümresi, müfredat programını Avrupa Konseyi ortak çerçeve programı ve ilk gerçek küresel İngilizce Dil standardı olan GSE doğrultusunda hazırlamıştır.
 • Öğrencilerimizin daha doğru ve sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için eleştirel düşünce becerisi, iletişim becerisi, iş birliği becerisi ve yaratıcı düşünme becerisi gibi unsurlar derslerimizin temelini oluşturur.
 • Derslerimiz anadil öğrenme modeli baz alınarak yapılandırılmaktadır.
 • Derslerin öğrencilerimiz tarafından daha algılanır hale gelebilmesi için farklı aktivitelerle öğrenme ve keşfetme heyecanlarını canlı tutmaktayız.
 • Öğrencilerimizin İngilizce dilini günlük hayatta ve iş yaşamlarında da doğru ve akıcı kullanmayı öğrenmeleri sağlanmaktadır.
 • 5. Sınıf öğrencilerimizin yoğunlaştırılmış İngilizce programı ile özellikle konuşma ve yazma becerilerini doğru ve akıcı şekilde ifade etmeleri sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan online eğitim programımız mevcuttur.
 • Öğrencilerimize dönem içerisinde süreç ve sonuç odaklı çalışmalar yaptırarak dil gelişim raporlandırmaları ve karneler teslim edilmektedir.
 • Derslerimizde öğrencilerimizin hem araştırma becerileri hem de sözlü sunum becerilerini geliştirebilmesini amaçlıyoruz.