_

İlkokul Zümresi

_

Eğitimin ilk adımlarının sevgi, saygı, hoşgörü ve güven ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak 29 yıllık tecrübemizi sevgili öğrencilerimiz ile paylaşmaktayız. Gelecek nesillerin ilk durağı olan İlkokulda 1. Sınıftan itibaren sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Okullarımızda verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin eleştirel ve soyut düşüncelerini, liderlik ve takım çalışması duygusuna sahip olmalarını, sosyal becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemekteyiz. Okulumuzda öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine destek olurken aynı zamanda fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin bütün halinde yaş gruplarına uygun hale getirerek değerlendirme sağlamaktayız. Pınar Koleji’nde okul sonrası programımızla öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda tutum ve davranış kazanmalarına fırsat tanımaktayız.

_

İlkokul Zümresinin Temel Amaçları

_
  • Öğrencilerimiz STEM etkinlikleri ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getirip soru sorar, yaratıcı düşünce ile çözümler üretir, çözümleri ürünlere dönüştürürler.
  • Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde kendilerini en iyi şekilde ifade eder ve yabancı dil özgüvenini kazanırlar.
  • Uyguladığımız GEMS etkinliği ile bağımsız, öğrenebilen ve eleştirel düşünebilen bireyler olurlar.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanırlar.
  • Potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeleri sağlanarak öğrencilerimiz; insana, doğaya ve tüm kültürlere saygılı ve sevgi dolu olurlar.
  • İlkokulumuzda denge, çeşitlilik, gelişim, değişim, üretim özelliklerine yer verilir.
  • İlkokulumuzun tüm derslerinde, Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme uzmanları rehberliğinde öğretmenlerimizin hazırladığı ders materyalleri kullanılır.
  • Eve verilen ödevlerde nicelikten önce niteliğe ve amaca uygunluğa önem verilir.